Sesiones plenarias

Plenos

ACTA DO PLENO DO 14 DE XANEIRO DO 2016

ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DO PLENO DA CORPORACIÓN MUNICIPAL FEITA O DÍA 14 DE XANEIRO DE 2016

 

ACTA DO PLENO DO 10 DE MARZO DO 2016

ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DO

PLENO DA CORPORACIÓN MUNICIPAL

FEITA O DÍA 14 DE XANEIRO DE 2016

 

ACTA DO PLENO DE 12 DE MAIO DE 2016

ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DO

PLENO DA CORPORACIÓN MUNICIPAL

FEITA O DÍA 12 DE MAIO DE 2016

 

ACTA DO PLENO DE 30 DE MAIO DE 2016

ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DO PLENO DA CORPORACIÓN MUNICIPAL FEITA O DÍA 30 DE MAIO DE 2016

 

ACTA DO PLENO DE 14 DE XULLO DE 2016

ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DO PLENO DA CORPORACIÓN MUNICIPAL FEITA O 14 DE XULLO DE 2016

 

ACTA DO PLENO DE 30 DE AGOSTO DE 2016

ACTA DA SESIÓN EXTRAORDINARIA DO PLENO DA CORPORACIÓN MUNICIPAL FEITA O 30 DE AGOSTO DE 2016

 

ACTA DO PLENO DE 8 DE SETEMBRO DE 2016

 

ACTA DO PLENO DE 12 DE SETEMBRO DE 2016

 

ACTA DO PLENO DE 10 DE NOVEMBRO DE 2016

 

ACTA DO PLENO DE 21 DE NOVEMBRO DE 2016

 

ACTA DO PLENO DE 21 DE DECEMBRO DE 2016

 

ACTA DO PLENO DE 12 DE XANEIRO DE 2017

 

ACTA DO PLENO DE 20 DE FEBREIRO DE 2017

 

ACTA DO PLENO DE 16 DE MARZO DE 2017

 

Categorías