Sesiones plenarias

Convocatorias

CONVOCATORIA DA SESIÓN PLENARIA DO 14 DE XANEIRO DO 2016

Convocatoria sesión ordinaria do Pleno da Corporación Municipal, que será no Salón de Sesións da Casa do Concello, o próximo día 14 de xaneiro do presente ano, ás vinte e unha horas (9,00 do serán)

 

CONVOCATORIA DA SESION PLENARIA DO 10 DE MARZO DO 2016

Convocatoria sesion ordinaria do Pleno da Coròracion Municipal, que sera no salon de sesions da Casa do Concello, o próximo día 10 de marzo do presente ano, as 21,30 horas.

 

CONVOCATORIA DA SESION PLENARIA DO 12 DE MAIO DO 2016

Convocatoria sesion ordinaria do Pleno da Corporacion Municipal,

que sera no salon de sesions da Casa do Concello,

o próximo día 12 de maio do presente ano, as 21,00 horas.

 

CONVOCATORIA DA SESIÓN PLENARIA DO 30 DE MAIO DE 2016

Convocatoria sesión ordinaria do Pleno da Corporación Municipal,

que será no Salón de Sesións da Casa do Concello,

o próximo día 30 de maio do presente ano,

ás vinte e unha horas (9,00 do serán)

 

CONVOCATORIA DA SESIÓN PLENARIA DE 14 DE XULLO DE 2016

Convocatoria sesión ordinaria do Pleno da Corporación Municipal,

que será no Salón de Sesións da Casa do Concello,

o próximo día 14 de xullo do presente ano,

ás vinte e unha horas (9,00 do serán)

 

CONVOCATORIA DA SESIÓN PLENARIA DE 30 DE AGOSTO DE 2016

Convocatoria sesión extraordinaria do Pleno da Corporación Municipal,

que será no Salón de Sesións da Casa do Concello,

o próximo día 30 de agosto do presente ano,

ás vinte e unha horas (9,00 do serán)

 

CONVOCATORIA DA SESIÓN PLENARIA DE 8 DE SETEMBRO DE 2016

Convocatoria sesión ordinaria do Pleno da Corporación Municipal,

que será no Salón de Sesións da Casa do Concello,

o próximo día 8 de setembro do presente ano,

ás vinte e unha horas (9,00 do serán)

 

CONVOCATORIA DA SESIÓN PLENARIA DE 12 DE SETEMBRO DE 2016

Convocatoria sesión estraordinaria urxente do Pleno da Corporación Municipal,

que será no Salón de Sesións da Casa do Concello,

o próximo día 12 de setembro do presente ano,

ás dez horas e trinta minutos (10,30 da mañán)

 

CONVOCATORIA DA SESIÓN PLENARIA DE 10 DE NOVEMBRO DE 2016

Convocatoria sesión ordinaria do Pleno da Corporación Municipal,

que será no Salón de Sesións da Casa do Concello,

o próximo día 10 de novembro do presente ano,

ás vinte e unha horas (9,00 do serán)

 

CONVOCATORIA DA SESIÓN PLENARIA DE 21 DE NOVEMBRO DE 2016

Convocatoria sesión extraordinaria do Pleno da Corporación Municipal,

que será no Salón de Sesións da Casa do Concello,

o próximo día 21 de novembro do presente ano,

ás vinte e unha horas (9,00 do serán)

 

CONVOCATORIA DA SESIÓN PLENARIA DE 21 DE DECEMBRO DE 2016

Convocatoria sesión extraordinaria do Pleno da Corporación Municipal,

que será no Salón de Sesións da Casa do Concello,

o próximo día 21 de decembro do presente ano,

ás vinte e unha horas (9,00 do serán)

 

CONVOCATORIA DA SESIÓN PLENARIA DE 12 DE XANEIRO DE 2017

Convocatoria sesión ordinaria do Pleno da Corporación Municipal,

que será no Salón de Sesións da Casa do Concello,

o próximo día 12 de xaneiro do presente ano,

ás vinte e unha horas (9,00 do serán)

 

CONVOCATORIA DA SESIÓN PLENARIA DE 11 DE MAIO DE 2017

 

BASES DO OBRADOIRO DE EMPREGO "DEPENDENCIA"

Bases para a selección do alumnado e persoal traballador do obradoiro de emprego "A dependencia: emprego sostible"

 

CONVOCATORIA DA SESIÓN PLENARIA DE 08 DE NOVEMBRO DE 2017

 

Plenos

ACTA DO PLENO DO 14 DE XANEIRO DO 2016

ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DO PLENO DA CORPORACIÓN MUNICIPAL FEITA O DÍA 14 DE XANEIRO DE 2016

 

ACTA DO PLENO DO 10 DE MARZO DO 2016

ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DO

PLENO DA CORPORACIÓN MUNICIPAL

FEITA O DÍA 14 DE XANEIRO DE 2016

 

ACTA DO PLENO DE 12 DE MAIO DE 2016

ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DO

PLENO DA CORPORACIÓN MUNICIPAL

FEITA O DÍA 12 DE MAIO DE 2016

 

ACTA DO PLENO DE 30 DE MAIO DE 2016

ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DO PLENO DA CORPORACIÓN MUNICIPAL FEITA O DÍA 30 DE MAIO DE 2016

 

ACTA DO PLENO DE 14 DE XULLO DE 2016

ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DO PLENO DA CORPORACIÓN MUNICIPAL FEITA O 14 DE XULLO DE 2016

 

ACTA DO PLENO DE 30 DE AGOSTO DE 2016

ACTA DA SESIÓN EXTRAORDINARIA DO PLENO DA CORPORACIÓN MUNICIPAL FEITA O 30 DE AGOSTO DE 2016

 

ACTA DO PLENO DE 8 DE SETEMBRO DE 2016

 

ACTA DO PLENO DE 12 DE SETEMBRO DE 2016

 

ACTA DO PLENO DE 10 DE NOVEMBRO DE 2016

 

ACTA DO PLENO DE 21 DE NOVEMBRO DE 2016

 

ACTA DO PLENO DE 21 DE DECEMBRO DE 2016

 

ACTA DO PLENO DE 12 DE XANEIRO DE 2017

 

ACTA DO PLENO DE 20 DE FEBREIRO DE 2017

 

ACTA DO PLENO DE 16 DE MARZO DE 2017

 

Categorías