Sesiones plenarias

Convocatorias

CONVOCATORIA DA SESIÓN PLENARIA DO 14 DE XANEIRO DO 2016

Convocatoria sesión ordinaria do Pleno da Corporación Municipal, que será no Salón de Sesións da Casa do Concello, o próximo día 14 de xaneiro do presente ano, ás vinte e unha horas (9,00 do serán)

 

Categorías