Perfil del contratante

A continuación mostramos información sobre nomeamentos, candidaturas e contratos realizados polo concello.

FORMALIZACIÓN CONTRATO OBRA SUBVENCIONADA POLA VICEPRESIDENICA E ...

08 de septiembre de 2017

Perfiles adxudicados

Pola presente faise público que o contraro da obra subvencionada pola Vicepresidencia da Xunta de Galicia, denominada "Mellora da Rede de Iluminación Pública en Castrillón e outros", foi ...

Ver información completa

ADXUDICACIÓN CONTRATO OBRA SUBVENCIONADA POR VICEPRESIDENCIA DA ...

09 de agosto de 2017

Perfiles adxudicados

Pola presente se notifica que en sesión feita pola Xunta de Goberno Local de data oito de agosto de dous mil dezasete, visto que a empresa cuxa oferta foi considerada máis vantaxosa, presentou a ...

Ver información completa

FORMALIZACIÓN CONTRATO OBRA SUBVENCIONADA POLA DEPUTACIÓN (POS ...

09 de agosto de 2017

Perfiles adxudicados

Pola presente faise público que a formalización do contrato da obra "Mellora Iluminacíón Pública en Casal", foi realizada coa ampresa Abinco Soluciones Integradas S.L., o día oito de agosoto de ...

Ver información completa

FORMALIZACIÓN CONTRATO OBRA SUBVENCIONADA POLA DEPUTACIÓN (POS ...

09 de agosto de 2017

Perfiles adxudicados

Pola presente faise público que a formalización do contrato da obra "Mellora Iluminacíón Pública en Combarro", foi realizada coa ampresa Abinco Soluciones Integradas S.L., o día oito de agosoto ...

Ver información completa

ADXUDICACIÓN CONTRATO OBRA INCLUÍDA NO POS 2017 "MELLORA ...

03 de agosto de 2017

Perfiles adxudicados

Pola presente se notifica que en sesión feita pola Xunta de Goberno Local de data tres de agosto de dous mil dezasete, visto que a empresa cuxa oferta foi considerada máis vantaxosa, presentou a ...

Ver información completa

ADXUDICACIÓN CONTRATO OBRA POS 2017 "MELLORA ILUMINACIÓN PÚBLICA ...

03 de agosto de 2017

Perfiles adxudicados

Pola presente se notifica que en sesión feita pola Xunta de Goberno Local de data tres de agosto de dous mil dezasete, visto que a empresa cuxa oferta foi considerada máis vantaxosa, presentou a ...

Ver información completa

ADXUDICACIÓN E FORMALIZACIÓN CONTRATO OBRA PMA 2016 MELLORA XONA ...

07 de abril de 2017

Perfiles adxudicados

Pola presente se comunica que, en sesión feita pola Xunta de Goberno Local de data seis de abril de dous mil dezasete, visto que a empresa cuxa oferta foi considerada máis vantaxosa, presentou a ...

Ver información completa

ADXUDICACIÓN E FORMALIZACIÓN CONTRATO OBRA "MELLORA DE SERVIZOS ...

18 de noviembre de 2016

Perfiles adxudicados

Polo presente faise público que sesión feita pola Xunta de Goberno Local de data vinte e seis de setembro de dous mil dezaseis, visto que a empresa cuxa oferta foi considerada máis vantaxosa, ...

Ver información completa

ADXUDICACIÓN E FORMALIZACIÓN CONTRATO OBRA PAS 2015 "CAMIÑOS ...

27 de septiembre de 2016

Perfiles adxudicados

Pola presente se comunica que, en sesión feita pola Xunta de Goberno Local de data trinta e un de agosto de dous mil dezaseis, visto que a empresa cuxa oferta foi considerada máis vantaxosa, ...

Ver información completa

ADXUDICACIÓN E FORMALIZACIÓN CONTRATO OBRA PAS 2015 "VIAS PÚBLICAS ...

27 de septiembre de 2016

Perfiles adxudicados

Pola presente se comunica que, en sesión feita pola Xunta de Goberno Local de data trinta e un de agosto de dous mil dezaseis, visto que a empresa cuxa oferta foi considerada máis vantaxosa, ...

Ver información completa

ADXUDICACIÓN E FORMALIZACIÓN CONTRATO OBRA PAS 2015 "MELLORAS ...

27 de septiembre de 2016

Perfiles adxudicados

Pola presente se comunica que, en sesión feita pola Xunta de Goberno Local de data trinta e un de agosto de dous mil dezaseis, visto que a empresa cuxa oferta foi considerada máis vantaxosa, ...

Ver información completa

ADXUDICACIÓN E FORMALIZACIÓN CONTRATO OBRA PAS 2015 "MARQUESIÑAS E ...

27 de septiembre de 2016

Perfiles adxudicados

Pola presente se comunica que, en sesión feita pola Xunta de Goberno Local de data trinta e un de agosto de dous mil dezaseis, visto que a empresa cuxa oferta foi considerada máis vantaxosa, ...

Ver información completa

ADXUDICACIÓN E FORMALIZACIÓN CONTRATO OBRA PAS 2015 "ESPAZOS ...

27 de septiembre de 2016

Perfiles adxudicados

Pola presente se comunica que, en sesión feita pola Xunta de Goberno Local de data vinte e seis de setembro de dous mil dezaseis, visto que a empresa cuxa oferta foi considerada máis vantaxosa, ...

Ver información completa

FORMALIZACIÓN CONTRATO OBRA "ALUMEADO PÚBLICO EN FIGUEIRAS E OUTROS"

09 de agosto de 2016

Perfiles adxudicados

Pola presente faise público que a formalización do contrato da obra "Alumeado público en Figueiras e outros", foi realizada coa ampresa Abinco Soluciones Integradas S.L., o día vinte e seis de ...

Ver información completa

AXUDICACIÓN CONTRATO OBRA "ALUMEADO PÚBLICO EN FIGUEIRAS E OUTROS

13 de julio de 2016

Perfiles adxudicados

Pola presente faise público que en sesión feita pola Xunta de Goberno Local de data cinco de xullo de dous mil dezaseis, visto que a empresa cuxa oferta foi considerada máis vantaxosa, presentou a ...

Ver información completa

ADXUDICACIÓN E FORMALIZACIÓN CONTRATO OBRA "MELLORA DE SEGURIDADE E ...

06 de agosto de 2015

Perfiles adxudicados

Pola presente se fai publico que, en sesión feita pola Xunta de Goberno Local de data dez de xullo de dous mil quince, visto que a empresa cuxa oferta foi considerada máis vantaxosa, presentou a ...

Ver información completa

ADXUDICACIÓN E FORMALIZACIÓN CONTRATO OBRA "MELLORA EFICIENCIA EN ...

06 de agosto de 2015

Perfiles adxudicados

Pola presente faise público que, en sesión feita pola Xunta de Goberno Local de data dez de xullo de dous mil quince, visto que a empresa cuxa oferta foi considerada máis vantaxosa, presentou a ...

Ver información completa

ADXUDICACIÓN E FORMALIZACIÓN CONTRATO OBRA "MELLORA CAMIÑOS ...

06 de agosto de 2015

Perfiles adxudicados

Pola presente faise público que, en sesión feita pola Xunta de Goberno Local de data vinte e dous de xullo de dous mil quince, visto que a empresa cuxa oferta foi considerada máis vantaxosa, ...

Ver información completa

ADXUDICACIÓN E FORMALIZACIÓN CONTRATO OBRA "SANEAMENTO E SANTIAGO ...

06 de agosto de 2015

Perfiles adxudicados

Pola presente faise público que, en sesión feita pola Xunta de Goberno Local de data vinte e dous de xullo de dous mil quince, visto que a empresa cuxa oferta foi considerada máis vantaxosa, ...

Ver información completa

ADXUDICACIÓN E FORMALIZACIÓN CONTRATO OBRA "SEGURIDADE VIARIA EN ...

06 de agosto de 2015

Perfiles adxudicados

Pola presente faise público que, en sesión feita pola Xunta de Goberno Local de data vinte e dous de xullo de dous mil quince, visto que a empresa cuxa oferta foi considerada máis vantaxosa, ...

Ver información completa

ADXUDICACIÓN DEFINITIVA DA OBRA "MELLORA DE REDE VIARIA MUNICIPAL EN ...

08 de junio de 2015

Perfiles adxudicados

Pola presente faise público que, en sesión feita pola Xunta de Goberno Local de data trece de maio de dous mil quince, visto que a empresa cuxa oferta foi considerada máis vantaxosa, presentou a ...

Ver información completa

ADXUDICACIÓN OBRA "MANTEMENTO E MELLORA REDE VIARIA MUNICIPAL DE ...

08 de junio de 2015

Perfiles adxudicados

Pola presente faise público que, en sesión feita pola Xunta de Goberno Local de data vinte e catro de abril de dous mil quince, visto que a empresa cuxa oferta foi considerada máis vantaxosa, ...

Ver información completa

ADXUDICACIÓN E FORMALIZACIÓN CONTRATO OBRA "MELLORA PISCIMA ...

04 de junio de 2015

Perfiles adxudicados

Pola presente faise público que, en sesión feita pola Xunta de Goberno Local de data trinta de abril de dous mil quince, visto que a empresa cuxa oferta foi considerada máis vantaxosa, presentou ...

Ver información completa

ADXUDICACIÓN E FORMALIZACION CONTRATO OBRA "ILUMINACIÓN PÚBLICA EN ...

26 de mayo de 2015

Perfiles adxudicados

Pola presente se comunica que en sesión feita pola Xunta de Goberno Local o día vinte e catro de abril de dous mil quince, visto o informe realizado polo técnico, resulta que para a execución da ...

Ver información completa

ADXUDICACIÓN E FORMALIZACIÓN DA OBRA "MELLORA REDE SANEAMENTO EN ...

06 de octubre de 2014

Perfiles adxudicados

Pola presente faise público que, en sesión feita pola Xunta de Goberno Local de data vinte e nove de setembro de dous mil catorce, visto que a empresa cuxa oferta foi considerada máis vantaxosa, ...

Ver información completa

ADXUDICACIÓN E FORMALIZACION CONTRATO OBRA "INFRAESTRUTURAS VIARIAS ...

07 de agosto de 2014

Perfiles adxudicados

Pola presente se fai público que, en sesión feita pola Xunta de Goberno Local con data cinco de agosto de dous mil catorce, visto que a empresa cuxa oferta foi considerada máis vantaxosa, ...

Ver información completa

ADXUDICACIÓN E FORMALIZACIÓN CONTRATO OBRA "SEGURIDADE VIAL EN ...

03 de junio de 2014

Perfiles adxudicados

Pola presente faise público que, en sesión feita pola Xunta de Goberno Local de data vinte e nove de maio de dous mil catorce, visto que a empresa cuxa oferta foi considerada máis vantaxosa, ...

Ver información completa

ADXUDICACIÓN E FORMALIZACIÓN CONTRATO OBRA "SEGURIDADE VIAL EN ...

03 de abril de 2014

Perfiles adxudicados

Pola presente faise público que, en sesión feita pola Xunta de Goberno Local de data vinte e sete de marzo de dous mil catorce, visto que a empresa cuxa oferta foi considerada máis vantaxosa, ...

Ver información completa

ADXUDICACIÓN E FORMALIZACIÓN CONTRATO OBRA "DOTACIONES DE ...

03 de abril de 2014

Perfiles adxudicados

Pola presente faise público que, en sesión feita pola Xunta de Goberno Local de data vinte e sete de marzo de dous mil catorce, visto que a empresa cuxa oferta foi considerada máis vantaxosa, ...

Ver información completa

ADXUDICACIÓN CONTRATO OBRA "MELLORA REDE VIARIA MUNICIPAL EN COIROS"

28 de marzo de 2014

Perfiles adxudicados

Pola presente faise público que en sesión feita pola Xunta de Goberno Local o día dezaoito de febreiro de dous mil catorce, visto o informe realizado polo técnico, resulta que para a execución ...

Ver información completa

Ir a la página: 12