Perfil del contratante

A continuación mostramos información sobre nomeamentos, candidaturas e contratos realizados polo concello.

ANUNCIO DE LICITACIÓN OBRA POS COMPLEMENTARIO 2017, "DOTACIÓNS EN ...

12 de enero de 2018

Perfiles abertos

Anuncio de licitación da obra “Dotación en edificios públicos de Lesa e outros”   ANUNCIO DE LICITACIÓN   Contratación da obra incluída no POS 2017 Complementario: “Dotación en ...

Ver información completa

FORMALIZACIÓN CONTRATO OBRA SUBVENCIONADA POLA VICEPRESIDENICA E ...

08 de septiembre de 2017

Perfiles adxudicados

Pola presente faise público que o contraro da obra subvencionada pola Vicepresidencia da Xunta de Galicia, denominada "Mellora da Rede de Iluminación Pública en Castrillón e outros", foi ...

Ver información completa

FORMALIZACIÓN CONTRATO OBRA SUBVENCIONADA POLA DEPUTACIÓN (POS ...

09 de agosto de 2017

Perfiles adxudicados

Pola presente faise público que a formalización do contrato da obra "Mellora Iluminacíón Pública en Casal", foi realizada coa ampresa Abinco Soluciones Integradas S.L., o día catro de agosoto ...

Ver información completa

FORMALIZACIÓN CONTRATO OBRA SUBVENCIONADA POLA DEPUTACIÓN (POS ...

09 de agosto de 2017

Perfiles adxudicados

Pola presente faise público que a formalización do contrato da obra "Mellora Iluminacíón Pública en Combarro", foi realizada coa ampresa Abinco Soluciones Integradas S.L., o día catro de ...

Ver información completa

ADXUDICACIÓN CONTRATO OBRA SUBVENCIONADA POR VICEPRESIDENCIA DA ...

09 de agosto de 2017

Perfiles adxudicados

Pola presente se notifica que en sesión feita pola Xunta de Goberno Local de data oito de agosto de dous mil dezasete, visto que a empresa cuxa oferta foi considerada máis vantaxosa, presentou a ...

Ver información completa

ADXUDICACIÓN CONTRATO OBRA INCLUÍDA NO POS 2017 "MELLORA ...

03 de agosto de 2017

Perfiles adxudicados

Pola presente se notifica que en sesión feita pola Xunta de Goberno Local de data tres de agosto de dous mil dezasete, visto que a empresa cuxa oferta foi considerada máis vantaxosa, presentou a ...

Ver información completa

ADXUDICACIÓN CONTRATO OBRA POS 2017 "MELLORA ILUMINACIÓN PÚBLICA ...

03 de agosto de 2017

Perfiles adxudicados

Pola presente se notifica que en sesión feita pola Xunta de Goberno Local de data tres de agosto de dous mil dezasete, visto que a empresa cuxa oferta foi considerada máis vantaxosa, presentou a ...

Ver información completa

ANUNCIO DE LICITACIÓN DA OBRA DO POS 2017 "MELLORA ILUMINACIÓN ...

13 de julio de 2017

Perfiles abertos

ANUNCIO DE LICITACIÓN   Contratación da obra incluída no POS 2017: “Mellora iluminación pública en Combarro”   I.- Obxecto do contrato: a execución da obra “Mellora iluminación ...

Ver información completa

ANUNCIO DE LICITACIÓN DA OBRA DO POS 2017 "MELLORA ILUMINACIÓN ...

13 de julio de 2017

Perfiles abertos

ANUNCIO DE LICITACIÓN   Contratación da obra incluída no POS 2017: “Mellora iluminación pública en Casal”   I.- Obxecto do contrato: a execución da obra “Mellora iluminación ...

Ver información completa

ADXUDICACIÓN E FORMALIZACIÓN CONTRATO OBRA PMA 2016 MELLORA XONA ...

07 de abril de 2017

Perfiles adxudicados

Pola presente se comunica que, en sesión feita pola Xunta de Goberno Local de data seis de abril de dous mil dezasete, visto que a empresa cuxa oferta foi considerada máis vantaxosa, presentou a ...

Ver información completa

ANUNCIO DE LICITACIÓN DA OBRA DO PMA 2016 "MELLORA ZONA VERDE ...

08 de febrero de 2017

Perfiles abertos

Anuncio de licitación da obra “Mellora zona verde Espenuca”   ANUNCIO DE LICITACIÓN   Contratación da obra incluída no PMA 2016: “Mellora zona verde Espenuca”   I.- Obxecto do ...

Ver información completa

ADXUDICACIÓN E FORMALIZACIÓN CONTRATO OBRA "MELLORA DE SERVIZOS ...

18 de noviembre de 2016

Perfiles adxudicados

Polo presente faise público que sesión feita pola Xunta de Goberno Local de data vinte e seis de setembro de dous mil dezaseis, visto que a empresa cuxa oferta foi considerada máis vantaxosa, ...

Ver información completa

ADXUDICACIÓN E FORMALIZACIÓN CONTRATO OBRA PAS 2015 "CAMIÑOS ...

27 de septiembre de 2016

Perfiles adxudicados

Pola presente se comunica que, en sesión feita pola Xunta de Goberno Local de data trinta e un de agosto de dous mil dezaseis, visto que a empresa cuxa oferta foi considerada máis vantaxosa, ...

Ver información completa

ADXUDICACIÓN E FORMALIZACIÓN CONTRATO OBRA PAS 2015 "VIAS PÚBLICAS ...

27 de septiembre de 2016

Perfiles adxudicados

Pola presente se comunica que, en sesión feita pola Xunta de Goberno Local de data trinta e un de agosto de dous mil dezaseis, visto que a empresa cuxa oferta foi considerada máis vantaxosa, ...

Ver información completa

ADXUDICACIÓN E FORMALIZACIÓN CONTRATO OBRA PAS 2015 "MELLORAS ...

27 de septiembre de 2016

Perfiles adxudicados

Pola presente se comunica que, en sesión feita pola Xunta de Goberno Local de data trinta e un de agosto de dous mil dezaseis, visto que a empresa cuxa oferta foi considerada máis vantaxosa, ...

Ver información completa

ADXUDICACIÓN E FORMALIZACIÓN CONTRATO OBRA PAS 2015 "MARQUESIÑAS E ...

27 de septiembre de 2016

Perfiles adxudicados

Pola presente se comunica que, en sesión feita pola Xunta de Goberno Local de data trinta e un de agosto de dous mil dezaseis, visto que a empresa cuxa oferta foi considerada máis vantaxosa, ...

Ver información completa

ADXUDICACIÓN E FORMALIZACIÓN CONTRATO OBRA PAS 2015 "ESPAZOS ...

27 de septiembre de 2016

Perfiles adxudicados

Pola presente se comunica que, en sesión feita pola Xunta de Goberno Local de data vinte e seis de setembro de dous mil dezaseis, visto que a empresa cuxa oferta foi considerada máis vantaxosa, ...

Ver información completa

FORMALIZACIÓN CONTRATO OBRA "ALUMEADO PÚBLICO EN FIGUEIRAS E OUTROS"

09 de agosto de 2016

Perfiles adxudicados

Pola presente faise público que a formalización do contrato da obra "Alumeado público en Figueiras e outros", foi realizada coa ampresa Abinco Soluciones Integradas S.L., o día vinte e seis de ...

Ver información completa

ANUNCIO DE LICITACIÓN DA OBRA DO PAS 2015 "ESPAZOS PUBLICOS CUBERTOS ...

29 de julio de 2016

Perfiles abertos

Anuncio de licitación da obra “Espazos públicos cubertos Bullo e outros”   ANUNCIO DE LICITACIÓN   Contratación da obra incluída no PAS 2015: “Espazos públicos cubertos en Bullo e ...

Ver información completa

ANUNCIO DE LICITACIÓN DA OBRA DO PAS 2015 "CAMIÑOS VECIÑAIS EN ...

14 de julio de 2016

Perfiles abertos

Anuncio de licitación da obra “Camiños veciñais en Combarro e outros”   ANUNCIO DE LICITACIÓN   Contratación da obra incluída no PAS 2015: “Camiños veciñais en Combarro e ...

Ver información completa

ANUNCIO DE LICITACIÓN DA OBRA DO PAS 2015 "VIAS PUBLICAS EN LONGRAS ...

14 de julio de 2016

Perfiles abertos

Anuncio de licitación da obra “Vias públicas en Longras e Coirós de Arriba”   ANUNCIO DE LICITACIÓN   Contratación da obra incluída no PAS 2015: “Vias públicas en Longras e ...

Ver información completa

ANUNCIO DE LICITACIÓN DA OBRA DO PAS 2015 "MELLORAS PISCINA ...

14 de julio de 2016

Perfiles abertos

Anuncio de licitación da obra “Melloras piscina municipal de Coirós”   ANUNCIO DE LICITACIÓN   Contratación da obra incluída no PAS 2015: “Melloras piscina municipal de ...

Ver información completa

ANUNCIO DE LICITACIÓN DA OBRA DO PAS 2015 "MARQUESIÑAS E PARQUE ...

14 de julio de 2016

Perfiles abertos

Anuncio de licitación da obra “Marquesiñas e parque público en Queirís e outros”   ANUNCIO DE LICITACIÓN   Contratación da obra incluída no PAS 2015: “Marquesiñas e parque ...

Ver información completa

AXUDICACIÓN CONTRATO OBRA "ALUMEADO PÚBLICO EN FIGUEIRAS E OUTROS

13 de julio de 2016

Perfiles adxudicados

Pola presente faise público que en sesión feita pola Xunta de Goberno Local de data cinco de xullo de dous mil dezaseis, visto que a empresa cuxa oferta foi considerada máis vantaxosa, presentou a ...

Ver información completa

ANUNCIO DE LICITACIÓN OBRA "ALUMEADO PÚBLICO EN FIGUEIRAS E OUTROS" ...

12 de mayo de 2016

Perfiles abertos

  Anuncio de licitación da obra “Alumeado público en Figueiras e outros”   ANUNCIO DE LICITACIÓN   Contratación da obra incluída no POS 2016: “Alumeado público en Figueiras e ...

Ver información completa

ADXUDICACIÓN E FORMALIZACIÓN CONTRATO OBRA "MELLORA DE SEGURIDADE E ...

06 de agosto de 2015

Perfiles adxudicados

Pola presente se fai publico que, en sesión feita pola Xunta de Goberno Local de data dez de xullo de dous mil quince, visto que a empresa cuxa oferta foi considerada máis vantaxosa, presentou a ...

Ver información completa

ADXUDICACIÓN E FORMALIZACIÓN CONTRATO OBRA "MELLORA EFICIENCIA EN ...

06 de agosto de 2015

Perfiles adxudicados

Pola presente faise público que, en sesión feita pola Xunta de Goberno Local de data dez de xullo de dous mil quince, visto que a empresa cuxa oferta foi considerada máis vantaxosa, presentou a ...

Ver información completa

ADXUDICACIÓN E FORMALIZACIÓN CONTRATO OBRA "MELLORA CAMIÑOS ...

06 de agosto de 2015

Perfiles adxudicados

Pola presente faise público que, en sesión feita pola Xunta de Goberno Local de data vinte e dous de xullo de dous mil quince, visto que a empresa cuxa oferta foi considerada máis vantaxosa, ...

Ver información completa

ADXUDICACIÓN E FORMALIZACIÓN CONTRATO OBRA "SANEAMENTO E SANTIAGO ...

06 de agosto de 2015

Perfiles adxudicados

Pola presente faise público que, en sesión feita pola Xunta de Goberno Local de data vinte e dous de xullo de dous mil quince, visto que a empresa cuxa oferta foi considerada máis vantaxosa, ...

Ver información completa

ADXUDICACIÓN E FORMALIZACIÓN CONTRATO OBRA "SEGURIDADE VIARIA EN ...

06 de agosto de 2015

Perfiles adxudicados

Pola presente faise público que, en sesión feita pola Xunta de Goberno Local de data vinte e dous de xullo de dous mil quince, visto que a empresa cuxa oferta foi considerada máis vantaxosa, ...

Ver información completa

Ir a la página: 123