Perfil del contratante

A continuación mostramos información sobre nomeamentos, candidaturas e contratos realizados polo concello.

ADXUDICACION E FORMALIZACIÓN SERIVO PÚBLICO DE RECOLLIDA E ...

26 de febrero de 2019

Perfiles abertos

Pola presente faise público que en sesión feita pola Xunt ade Goberno Local o día  vinte e tres de maio de dous mil dezaoito,  a única oferta presentada pola empresa Servicios dos Concellos ...

Ver información completa

LISTA DEFINITIVA ADMITIDAS BOLSA CONTRATACIÓN AAF E MAIS

02 de agosto de 2018

Perfiles abertos

Polo presenta faise pública a lista defintiva de aspirantes admitidas á bolsa de  contratación de auxiliares de axuda no fogar, así como a composición do Tribunal e  a data dos exames. E ...

Ver información completa

LISTA DE ADMITIDAS PROCESO SELECCIÓN PARA BOLSA DE CONTRATATACIÓN ...

27 de julio de 2018

Perfiles abertos

Achégase arquivo asinado dixitalmente polo Sr.Alcalde no que consta a REsolcuión pola que se aproban as listas de admitidos e excluídos no proceso de  selección de  persoal para Auxiliar de ...

Ver información completa

CONSTITUCIÓN DUNHA BOLSA DE TRABALLO DE AUXILIARES DO SERVIZO DE ...

18 de julio de 2018

Perfiles abertos

CONSTITUCIÓN DUNHA BOLSA DE TRABALLO DE AUXILIARES DO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR (SAF) DO CONCELLO DE COIRÓS Pola presente convócase o proceso de contratación para a constitución dunha bolsa de ...

Ver información completa

PERFIL DEL CONTRATANTE DESDE EL 11 DE JULIO DE 2018

18 de julio de 2018

Perfiles abertos

Desde el 11 de Julio de 2018, el perfil del contratante del Ayuntamiento de Coirós, para las licitaciones de contratos del mismo está recogido enla Plataforma de Contratación del Sector Público ...

Ver información completa

CONTRATACIÓN DE CATRO MONITORES PARA O PROGRAMA CONCILIA 2018

15 de junio de 2018

Perfiles abertos

Pola presente convócase o proceso de contratación de catro persoas para formar parte do persoal para o programa Concilia Coirós 2018 (4 persoas co título de monitor de actividades de tempo libre) ...

Ver información completa

APERTURA PROPOSTAS LICITACIÓN SERVIZOS DE RECOLLIDA DE RESIDUOS ...

30 de abril de 2018

Perfiles abertos

   Téndose valorado a contido  de sobre "B", no proceso de contratación do Servizo de recollida de  residuos sólidos urbanos, sinálase para apertura  do sobre  "C", o próximo día 4 de ...

Ver información completa

APERTURA PROPOSTAS LICITACIÓN SERVIZOS DE RECOLLIDAD DE RESIDUOS ...

16 de abril de 2018

Perfiles abertos

Tendo finalizado o prazo para a presentación de propostas para a contratación do servizo de recollida de residuos  solidos urbanos, sinálese para a apertura do  sobre A e, no seu caso o sobre B, ...

Ver información completa

NOMEAMENTO DE AXENTE DE IGUALDADE

13 de abril de 2018

Perfiles abertos

Po resolución da Alcaldia de esta mesma data foi nomeada Axente de Igualdade do Concello de Coirós, dona PILAR ALARZA BERMÚDEZ.  

Ver información completa

ADXUDICACION E FORMALIZACIÓN OBRA "DOTACIÓN EN EDIFICIOSPÚBLICOS ...

13 de abril de 2018

Perfiles abertos

Pola presente faise público que, en sesión feita pola Xunta de Goberno Local de data vinte de marzo de dous mil dezaoito, visto que a empresa cuxa oferta foi considerada máis vantaxosa, presentou ...

Ver información completa

RESULTADO DO EXAME E PROPOSTA DE NOMBRAMENTO DE AXENTE DE IGUALDADE

12 de abril de 2018

Perfiles abertos

Con data 5 de abril de 2018 realizáronse as probas para acceder á contratación temporal  dun/a axente de igualdade para o Concello de Coirós. O resultado recóllese na acta  do Tribunal ...

Ver información completa

LISTA DEFINITIVA, TRIBUNAL E DATA DE EXAME PROCESO SELECTIVO AXENTE ...

27 de marzo de 2018

Perfiles abertos

Pola presente faise público que o Sr. Alcalde, con data de hoxe 27 de marzo de  2018, dictou o seguinte: RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA   Vista a Resolución da Alcaldía do día 1 de marzo de 2018, ...

Ver información completa

LISTA PROVISIONAL ADMITIDOS PROCESO SELECTIVO AXENTE DE IGUALDADE

20 de marzo de 2018

Perfiles abertos

Pola presente faise  público  que , con data 20 de marzo de 2018, o Sr. Alcalde Presidente ditou a seguinte: RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA   Vista a Resolución da Alcaldía do día 1 de marzo de ...

Ver información completa

ADXUDICACIÓN E FORMALIZACIÓN CONTRATO OBRA AGADER "MELLORA DE ...

15 de marzo de 2018

Perfiles abertos

Pola presenta faise público que en sesión feita pola Xunta de Goberno Local de data dous de marzo de dous mil dezaoito, visto que a empresa cuxa oferta foi considerada máis vantaxosa, presentou a ...

Ver información completa

ANUNCIO DE LICITACIÓN DO SERVIZO DE RECOLLIDA DE RESIDUOS SOLIDOS ...

06 de marzo de 2018

Perfiles abertos

No Boletín Oficial  da  Provincia  da Coruña no número  45 de data de hoxe 6 de marzo de  2018, sae publicado o seguinte anuncio de licitación:  Por acordo da Xunta de Goberno Local de ...

Ver información completa

CONVOCATORIA PARA A CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL DUN POSTO DE ...

06 de marzo de 2018

Perfiles abertos

No Boletín Oficial da Provincia de  A Coruña de data seis de marzo de dous mil dezaoito publícanse a canvotaria e as bases para  a contratación laboral temporal  dun axente de  igualdade. ...

Ver información completa

ANUNCIO DE LICITACIÓN OBRA POS COMPLEMENTARIO 2017, "DOTACIÓNS EN ...

12 de enero de 2018

Perfiles abertos

Anuncio de licitación da obra “Dotación en edificios públicos de Lesa e outros”   ANUNCIO DE LICITACIÓN   Contratación da obra incluída no POS 2017 Complementario: “Dotación en ...

Ver información completa

FORMALIZACIÓN CONTRATO OBRA SUBVENCIONADA POLA VICEPRESIDENICA E ...

08 de septiembre de 2017

Perfiles adxudicados

Pola presente faise público que o contraro da obra subvencionada pola Vicepresidencia da Xunta de Galicia, denominada "Mellora da Rede de Iluminación Pública en Castrillón e outros", foi ...

Ver información completa

ADXUDICACIÓN CONTRATO OBRA SUBVENCIONADA POR VICEPRESIDENCIA DA ...

09 de agosto de 2017

Perfiles adxudicados

Pola presente se notifica que en sesión feita pola Xunta de Goberno Local de data oito de agosto de dous mil dezasete, visto que a empresa cuxa oferta foi considerada máis vantaxosa, presentou a ...

Ver información completa

FORMALIZACIÓN CONTRATO OBRA SUBVENCIONADA POLA DEPUTACIÓN (POS ...

09 de agosto de 2017

Perfiles adxudicados

Pola presente faise público que a formalización do contrato da obra "Mellora Iluminacíón Pública en Casal", foi realizada coa ampresa Abinco Soluciones Integradas S.L., o día oito de agosoto de ...

Ver información completa

FORMALIZACIÓN CONTRATO OBRA SUBVENCIONADA POLA DEPUTACIÓN (POS ...

09 de agosto de 2017

Perfiles adxudicados

Pola presente faise público que a formalización do contrato da obra "Mellora Iluminacíón Pública en Combarro", foi realizada coa ampresa Abinco Soluciones Integradas S.L., o día oito de agosoto ...

Ver información completa

ADXUDICACIÓN CONTRATO OBRA INCLUÍDA NO POS 2017 "MELLORA ...

03 de agosto de 2017

Perfiles adxudicados

Pola presente se notifica que en sesión feita pola Xunta de Goberno Local de data tres de agosto de dous mil dezasete, visto que a empresa cuxa oferta foi considerada máis vantaxosa, presentou a ...

Ver información completa

ADXUDICACIÓN CONTRATO OBRA POS 2017 "MELLORA ILUMINACIÓN PÚBLICA ...

03 de agosto de 2017

Perfiles adxudicados

Pola presente se notifica que en sesión feita pola Xunta de Goberno Local de data tres de agosto de dous mil dezasete, visto que a empresa cuxa oferta foi considerada máis vantaxosa, presentou a ...

Ver información completa

ANUNCIO DE LICITACIÓN DA OBRA DO POS 2017 "MELLORA ILUMINACIÓN ...

13 de julio de 2017

Perfiles abertos

ANUNCIO DE LICITACIÓN   Contratación da obra incluída no POS 2017: “Mellora iluminación pública en Combarro”   I.- Obxecto do contrato: a execución da obra “Mellora iluminación ...

Ver información completa

ANUNCIO DE LICITACIÓN DA OBRA DO POS 2017 "MELLORA ILUMINACIÓN ...

13 de julio de 2017

Perfiles abertos

ANUNCIO DE LICITACIÓN   Contratación da obra incluída no POS 2017: “Mellora iluminación pública en Casal”   I.- Obxecto do contrato: a execución da obra “Mellora iluminación ...

Ver información completa

ADXUDICACIÓN E FORMALIZACIÓN CONTRATO OBRA PMA 2016 MELLORA XONA ...

07 de abril de 2017

Perfiles adxudicados

Pola presente se comunica que, en sesión feita pola Xunta de Goberno Local de data seis de abril de dous mil dezasete, visto que a empresa cuxa oferta foi considerada máis vantaxosa, presentou a ...

Ver información completa

ANUNCIO DE LICITACIÓN DA OBRA DO PMA 2016 "MELLORA ZONA VERDE ...

08 de febrero de 2017

Perfiles abertos

Anuncio de licitación da obra “Mellora zona verde Espenuca”   ANUNCIO DE LICITACIÓN   Contratación da obra incluída no PMA 2016: “Mellora zona verde Espenuca”   I.- Obxecto do ...

Ver información completa

ADXUDICACIÓN E FORMALIZACIÓN CONTRATO OBRA "MELLORA DE SERVIZOS ...

18 de noviembre de 2016

Perfiles adxudicados

Polo presente faise público que sesión feita pola Xunta de Goberno Local de data vinte e seis de setembro de dous mil dezaseis, visto que a empresa cuxa oferta foi considerada máis vantaxosa, ...

Ver información completa

ADXUDICACIÓN E FORMALIZACIÓN CONTRATO OBRA PAS 2015 "CAMIÑOS ...

27 de septiembre de 2016

Perfiles adxudicados

Pola presente se comunica que, en sesión feita pola Xunta de Goberno Local de data trinta e un de agosto de dous mil dezaseis, visto que a empresa cuxa oferta foi considerada máis vantaxosa, ...

Ver información completa

ADXUDICACIÓN E FORMALIZACIÓN CONTRATO OBRA PAS 2015 "VIAS PÚBLICAS ...

27 de septiembre de 2016

Perfiles adxudicados

Pola presente se comunica que, en sesión feita pola Xunta de Goberno Local de data trinta e un de agosto de dous mil dezaseis, visto que a empresa cuxa oferta foi considerada máis vantaxosa, ...

Ver información completa

Ir a la página: 123