LISTA DEFINITIVA ADMITIDAS BOLSA CONTRATACIÓN AAF E MAIS

02/08/2018

Contenido

Polo presenta faise pública a lista defintiva de aspirantes admitidas á bolsa de  contratación de auxiliares de axuda no fogar, así como a composición do Tribunal e  a data dos exames.

E documentos aparte se achega copia do Decreto que establece estos apartados. 

Descargas de archivos