APERTURA PROPOSTAS LICITACIÓN SERVIZOS DE RECOLLIDA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS

30/04/2018

Contenido

   Téndose valorado a contido  de sobre "B", no proceso de contratación do Servizo de recollida de  residuos sólidos urbanos, sinálase para apertura  do sobre  "C", o próximo día 4 de maio de 2018.

Caoirós 30 de abril  de 2018

O  Secretario

Antonio Gómez-Iglesias Casal