APERTURA PROPOSTAS LICITACIÓN SERVIZOS DE RECOLLIDAD DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS

16/04/2018

Contenido

Tendo finalizado o prazo para a presentación de propostas para a contratación do servizo de recollida de residuos  solidos urbanos, sinálese para a apertura do  sobre A e, no seu caso o sobre B, o próximo día 19 de abril de 2018, ás nove horas e trinta minutos, no edificio da  Casa do Concello, en Coirós  de  Arriba 16.

Coirós, 16 de abril de 2018

O SECRETARIO