RESULTADO DO EXAME E PROPOSTA DE NOMBRAMENTO DE AXENTE DE IGUALDADE

12/04/2018

Contenido

Con data 5 de abril de 2018 realizáronse as probas para acceder á contratación temporal  dun/a axente de igualdade para o Concello de Coirós.

O resultado recóllese na acta  do Tribunal Calificador, así como a proposta de  nomeamento.

Se achega arquivo  pdf co contido exacto da acta  do Tribunal.

Descargas de archivos