CONVOCATORIA PARA A CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL DUN POSTO DE AXENTE DE IGUALDADE

06/03/2018

Contenido

No Boletín Oficial da Provincia de  A Coruña de data seis de marzo de dous mil dezaoito publícanse a canvotaria e as bases para  a contratación laboral temporal  dun axente de  igualdade. Polo que o prazo para para presentación de instancias rematará o día 13 de marzo de  2018.

(No cómputo non se tivo en conta que o día 8 de marzo de 2018 foi festivo  local, polo que a data fenal de presentación de instancias será o día 14 de marzo  de  2018)

Con este anuncio se  publicará un archivo con un modelo  de instancia para la presentación  al proceso  seleccionador.

Para cualquier información sobre el proceso: secretaría@coiros.es.

Coirós, 6 de marzo de 2018.

EL  ALCALDE

Fdo.: Francisco Quintela Requeijo