FORMALIZACIÓN CONTRATO OBRA SUBVENCIONADA POLA DEPUTACIÓN (POS 2017) "MELLORA ILUMINACIÓN PÚBLICA EN COMBARRO"

09/08/2017

Contenido

Pola presente faise público que a formalización do contrato da obra "Mellora Iluminacíón Pública en Combarro", foi realizada coa ampresa Abinco Soluciones Integradas S.L., o día oito de agosoto de dous mil dezasete.

Coirós 9 de agosto de 2017. O Secretario. Antonio Gómez-Iglesias Casal.