Perfil del contratante

A continuación mostramos información sobre nomeamentos, candidaturas e contratos realizados polo concello.

ADXUDICACIÓN E FORMALIZACIÓN CONTRATO OBRA PAS 2015 "MELLORAS ...

27 de septiembre de 2016

Perfiles adxudicados

Pola presente se comunica que, en sesión feita pola Xunta de Goberno Local de data trinta e un de agosto de dous mil dezaseis, visto que a empresa cuxa oferta foi considerada máis vantaxosa, ...

Ver información completa

ADXUDICACIÓN E FORMALIZACIÓN CONTRATO OBRA PAS 2015 "MARQUESIÑAS E ...

27 de septiembre de 2016

Perfiles adxudicados

Pola presente se comunica que, en sesión feita pola Xunta de Goberno Local de data trinta e un de agosto de dous mil dezaseis, visto que a empresa cuxa oferta foi considerada máis vantaxosa, ...

Ver información completa

ADXUDICACIÓN E FORMALIZACIÓN CONTRATO OBRA PAS 2015 "ESPAZOS ...

27 de septiembre de 2016

Perfiles adxudicados

Pola presente se comunica que, en sesión feita pola Xunta de Goberno Local de data vinte e seis de setembro de dous mil dezaseis, visto que a empresa cuxa oferta foi considerada máis vantaxosa, ...

Ver información completa

FORMALIZACIÓN CONTRATO OBRA "ALUMEADO PÚBLICO EN FIGUEIRAS E OUTROS"

09 de agosto de 2016

Perfiles adxudicados

Pola presente faise público que a formalización do contrato da obra "Alumeado público en Figueiras e outros", foi realizada coa ampresa Abinco Soluciones Integradas S.L., o día vinte e seis de ...

Ver información completa

ANUNCIO DE LICITACIÓN DA OBRA DO PAS 2015 "ESPAZOS PUBLICOS CUBERTOS ...

29 de julio de 2016

Perfiles abertos

Anuncio de licitación da obra “Espazos públicos cubertos Bullo e outros”   ANUNCIO DE LICITACIÓN   Contratación da obra incluída no PAS 2015: “Espazos públicos cubertos en Bullo e ...

Ver información completa

ANUNCIO DE LICITACIÓN DA OBRA DO PAS 2015 "CAMIÑOS VECIÑAIS EN ...

14 de julio de 2016

Perfiles abertos

Anuncio de licitación da obra “Camiños veciñais en Combarro e outros”   ANUNCIO DE LICITACIÓN   Contratación da obra incluída no PAS 2015: “Camiños veciñais en Combarro e ...

Ver información completa

ANUNCIO DE LICITACIÓN DA OBRA DO PAS 2015 "VIAS PUBLICAS EN LONGRAS ...

14 de julio de 2016

Perfiles abertos

Anuncio de licitación da obra “Vias públicas en Longras e Coirós de Arriba”   ANUNCIO DE LICITACIÓN   Contratación da obra incluída no PAS 2015: “Vias públicas en Longras e ...

Ver información completa

ANUNCIO DE LICITACIÓN DA OBRA DO PAS 2015 "MELLORAS PISCINA ...

14 de julio de 2016

Perfiles abertos

Anuncio de licitación da obra “Melloras piscina municipal de Coirós”   ANUNCIO DE LICITACIÓN   Contratación da obra incluída no PAS 2015: “Melloras piscina municipal de ...

Ver información completa

ANUNCIO DE LICITACIÓN DA OBRA DO PAS 2015 "MARQUESIÑAS E PARQUE ...

14 de julio de 2016

Perfiles abertos

Anuncio de licitación da obra “Marquesiñas e parque público en Queirís e outros”   ANUNCIO DE LICITACIÓN   Contratación da obra incluída no PAS 2015: “Marquesiñas e parque ...

Ver información completa

AXUDICACIÓN CONTRATO OBRA "ALUMEADO PÚBLICO EN FIGUEIRAS E OUTROS

13 de julio de 2016

Perfiles adxudicados

Pola presente faise público que en sesión feita pola Xunta de Goberno Local de data cinco de xullo de dous mil dezaseis, visto que a empresa cuxa oferta foi considerada máis vantaxosa, presentou a ...

Ver información completa

ANUNCIO DE LICITACIÓN OBRA "ALUMEADO PÚBLICO EN FIGUEIRAS E OUTROS" ...

12 de mayo de 2016

Perfiles abertos

  Anuncio de licitación da obra “Alumeado público en Figueiras e outros”   ANUNCIO DE LICITACIÓN   Contratación da obra incluída no POS 2016: “Alumeado público en Figueiras e ...

Ver información completa

ADXUDICACIÓN E FORMALIZACIÓN CONTRATO OBRA "MELLORA DE SEGURIDADE E ...

06 de agosto de 2015

Perfiles adxudicados

Pola presente se fai publico que, en sesión feita pola Xunta de Goberno Local de data dez de xullo de dous mil quince, visto que a empresa cuxa oferta foi considerada máis vantaxosa, presentou a ...

Ver información completa

ADXUDICACIÓN E FORMALIZACIÓN CONTRATO OBRA "MELLORA EFICIENCIA EN ...

06 de agosto de 2015

Perfiles adxudicados

Pola presente faise público que, en sesión feita pola Xunta de Goberno Local de data dez de xullo de dous mil quince, visto que a empresa cuxa oferta foi considerada máis vantaxosa, presentou a ...

Ver información completa

ADXUDICACIÓN E FORMALIZACIÓN CONTRATO OBRA "MELLORA CAMIÑOS ...

06 de agosto de 2015

Perfiles adxudicados

Pola presente faise público que, en sesión feita pola Xunta de Goberno Local de data vinte e dous de xullo de dous mil quince, visto que a empresa cuxa oferta foi considerada máis vantaxosa, ...

Ver información completa

ADXUDICACIÓN E FORMALIZACIÓN CONTRATO OBRA "SANEAMENTO E SANTIAGO ...

06 de agosto de 2015

Perfiles adxudicados

Pola presente faise público que, en sesión feita pola Xunta de Goberno Local de data vinte e dous de xullo de dous mil quince, visto que a empresa cuxa oferta foi considerada máis vantaxosa, ...

Ver información completa

ADXUDICACIÓN E FORMALIZACIÓN CONTRATO OBRA "SEGURIDADE VIARIA EN ...

06 de agosto de 2015

Perfiles adxudicados

Pola presente faise público que, en sesión feita pola Xunta de Goberno Local de data vinte e dous de xullo de dous mil quince, visto que a empresa cuxa oferta foi considerada máis vantaxosa, ...

Ver información completa

ADXUDICACIÓN DEFINITIVA DA OBRA "MELLORA DE REDE VIARIA MUNICIPAL EN ...

08 de junio de 2015

Perfiles adxudicados

Pola presente faise público que, en sesión feita pola Xunta de Goberno Local de data trece de maio de dous mil quince, visto que a empresa cuxa oferta foi considerada máis vantaxosa, presentou a ...

Ver información completa

ADXUDICACIÓN OBRA "MANTEMENTO E MELLORA REDE VIARIA MUNICIPAL DE ...

08 de junio de 2015

Perfiles adxudicados

Pola presente faise público que, en sesión feita pola Xunta de Goberno Local de data vinte e catro de abril de dous mil quince, visto que a empresa cuxa oferta foi considerada máis vantaxosa, ...

Ver información completa

ADXUDICACIÓN E FORMALIZACIÓN CONTRATO OBRA "MELLORA PISCIMA ...

04 de junio de 2015

Perfiles adxudicados

Pola presente faise público que, en sesión feita pola Xunta de Goberno Local de data trinta de abril de dous mil quince, visto que a empresa cuxa oferta foi considerada máis vantaxosa, presentou ...

Ver información completa

ADXUDICACIÓN E FORMALIZACION CONTRATO OBRA "ILUMINACIÓN PÚBLICA EN ...

26 de mayo de 2015

Perfiles adxudicados

Pola presente se comunica que en sesión feita pola Xunta de Goberno Local o día vinte e catro de abril de dous mil quince, visto o informe realizado polo técnico, resulta que para a execución da ...

Ver información completa

ANUNCIO DE LICICTACIÓN

09 de abril de 2015

Perfiles abertos

  Anuncio de licitación da obra “Mellora de rede viaria municipal en Coirós de Arriba”   ANUNCIO DE LICITACIÓN   Contratación da obra incluída no POS 2015: “Mellora de rede viaria ...

Ver información completa

ANUNCIO DE LICITACIÓN

05 de febrero de 2015

Perfiles abertos

  Anuncio de licitación da obra “Mantemento e mellora de rede viaria municipal en Coirós”   ANUNCIO DE LICITACIÓN   Contratación da obra incluída no programa de mellora de camiños ...

Ver información completa

ADXUDICACIÓN E FORMALIZACIÓN DA OBRA "MELLORA REDE SANEAMENTO EN ...

06 de octubre de 2014

Perfiles adxudicados

Pola presente faise público que, en sesión feita pola Xunta de Goberno Local de data vinte e nove de setembro de dous mil catorce, visto que a empresa cuxa oferta foi considerada máis vantaxosa, ...

Ver información completa

ADXUDICACIÓN E FORMALIZACION CONTRATO OBRA "INFRAESTRUTURAS VIARIAS ...

07 de agosto de 2014

Perfiles adxudicados

Pola presente se fai público que, en sesión feita pola Xunta de Goberno Local con data cinco de agosto de dous mil catorce, visto que a empresa cuxa oferta foi considerada máis vantaxosa, ...

Ver información completa

ADXUDICACIÓN E FORMALIZACIÓN CONTRATO OBRA "SEGURIDADE VIAL EN ...

03 de junio de 2014

Perfiles adxudicados

Pola presente faise público que, en sesión feita pola Xunta de Goberno Local de data vinte e nove de maio de dous mil catorce, visto que a empresa cuxa oferta foi considerada máis vantaxosa, ...

Ver información completa

ADXUDICACIÓN E FORMALIZACIÓN CONTRATO OBRA "SEGURIDADE VIAL EN ...

03 de abril de 2014

Perfiles adxudicados

Pola presente faise público que, en sesión feita pola Xunta de Goberno Local de data vinte e sete de marzo de dous mil catorce, visto que a empresa cuxa oferta foi considerada máis vantaxosa, ...

Ver información completa

ADXUDICACIÓN E FORMALIZACIÓN CONTRATO OBRA "DOTACIONES DE ...

03 de abril de 2014

Perfiles adxudicados

Pola presente faise público que, en sesión feita pola Xunta de Goberno Local de data vinte e sete de marzo de dous mil catorce, visto que a empresa cuxa oferta foi considerada máis vantaxosa, ...

Ver información completa

ADXUDICACIÓN CONTRATO OBRA "MELLORA REDE VIARIA MUNICIPAL EN COIROS"

28 de marzo de 2014

Perfiles adxudicados

Pola presente faise público que en sesión feita pola Xunta de Goberno Local o día dezaoito de febreiro de dous mil catorce, visto o informe realizado polo técnico, resulta que para a execución ...

Ver información completa

FORMALIZACIÓN CONTRATO OBRA "MELLORA REDE VIARIA MUNICIPAL EN COIROS"

28 de marzo de 2014

Perfiles adxudicados

O contrato de obra denominada "Mellora rede viaria municipal en Coirós", fue formalizado mediante documento suscrito polo concello e a ampresa adxudicataria, Construcciones Rocha Corral S.L., ante o ...

Ver información completa

ADXUDICACIÓN OBRA "MELLORA REDE VIARIA EN COIRÓS"

12 de junio de 2013

Perfiles adxudicados

   Pola presente faise púbico que en sesión feita pola Xunta de Goberno Local de data seis de xuño de dous mil trece, visto que a empresa cuxa oferta foi considerada máis vantaxosa, presentou ...

Ver información completa

Ir a la página: 123