ANUNCIO PARA CONTRATACIÓN DE PEÓN FORESTAL

Escrito por Website do concello de Coirós el 15 de julio de 2020

Pola presente convócase o proceso de contratación de 1 persoa  a tempo parcial  durante 2 meses para o seguínte posto de traballo :

 Peon Forestal.

Os interesados/as deberán presentar instancia nas oficinas na Casa do Concello, dende  o día 15/07/2020 ata  o día 17/07/2020 (ambos inclusive). En horario de 9:00 hrs a 14:00hrs.

Coa instancia deberán presentar

Documento nacional de identidade

Tarxeta de estar inscrito na Oficina de Emprego.

Méritos que alegue que teñan relación coa función  para a que se contrata.

                                               Coirós, 14 de Xullo de 2020

                                                               O Alcalde

                                      

       Asdo.) Francisco Quintela Requeijo.