SANEAMENTO A ANTA E CARESMA

Escrito por Website do concello de Coirós el 26 de junio de 2020


A enxeñería Integra2, que redactou o proxecto de saneamento de Anta e Caresma, solicitou ó Concello o Informe de compatibilidade urbanística para proceder ó inico da sua tramitación.

Realízase o saneamento dos dous núcleos e sendas estacións depuradoras cun custe total das obras de 424.681,83€