CONCILIA COIRÓS EN TEMPOS DE COVID

Escrito por Website do concello de Coirós el 05 de junio de 2020

PROGRAMA CONCILIA EN TEMPOS DE COVID

 

CIM (SOLICITUDE NA SECCIÓN DE DESCARGAS)

 

TEMPO DO PROGRAMA:

 

O inicio é o 1 de xullo, de luns a venres, de 9:00-14:00

Os períodos son mensuais (xullo e agosto)

Semana do 1 ao 4 de setembro

 

IDADES: de 3 anos escolarizados/as e ata os 12 anos, empadroados/as en Coirós

(Infantil 2º ciclo e educación primaria)

 

DOCUMENTACIÓN QUE DEBE ACHEGAR:

 

  • Solicitude integramente cuberta

  • Xustificante do traballo presencial en horario de mañá dos proxenitores (non teletraballando)

  • Fotocopia tarxeta sanitaria da/o menor

  • Certificado médico se é o caso

 

LUGAR DE INSCRICIÓN: REXISTRO DO CONCELLO (e as outras canles establecidas na Lei 39/2015)

 

CALENDARIO:

 

  • Inscricións do 8 ao 12 de xuño de 2020

  • Publicación da lista de emendas de solicitudes no taboleiro: 15 de xuño

  • Prazo de emenda de solicitude: do 16 de xuño ao 18 de xuño

  • Publicación da lista de persoas preadmitidas: 19 de xuño

  • Pago de taxas / entrega de xustificante de pago e cobertura da ficha no CIM: 19 ao 23 de xuño

  • Lista definitiva de admitidos/as e lista de agarda: 25 de xuño

 

OBRIGATORIO: O USO DE MÁSCARAS PROTECTORAS AO NON PODER ASEGURAR A DISTANCIA MÍNIMA DE 2 METROS ENTRE AS/OS MENORES.

 

PREZO: MENORES EMPADROADOS/AS EN COIRÓS 20€/mensuais

 

PRAZAS LIMITADAS

 

CAMPAMENTO DE CONCILIACIÓN EN TEMPOS DE COVID

MENORES EMPADROAD@S EN COIRÓS

 

 

FINANCIAMENTO:

 

CONCELLO DE COIRÓS  XUNTA DE GALICIA- SECRETARÍA XERAL DE IGUALDADE