AXUDAS Ó ESTUDIO 2019-2020

Escrito por Website do concello de Coirós el 02 de octubre de 2019

 

AXUDAS ECONÓMICAS Ó ESTUDO 2019-2020
O Concello de Coirós publicou as bases das axudas en dúas modalidades:
1.Bolsas de estudo, para gastos de libros de texto, como acción de fomento destinada ás familias con escasos recursos económicos e con fillos cursando estudos de 2º ciclo de educación infantil, ciclos medios (bacharelato, F.P., módulos profesionais), ciclos superiores e outros.

2. Bolsas de desprazamento daqueles alumnos/as do Concello que estudan fóra do termo municipa...l que estean cursando exclusivamente estudos de grao, diplomatura ou licenciatura universitarios, ciclos medios ou superiores, e Escola Oficial de Idiomas (só na súa modalidade de presencial). Non será obxecto destas axudas os estudos de “master”, “doutorados” ou estudos en conservatorios.

Na sección de descargas aparecen publicadas as bases das axudas