Procedemento de acreditación de competencias profesionais

Escrito por Website do concello de Coirós el 22 de enero de 2019

DOG 21/01/19:

 

Convocase, no ámbito da CA de Galicia, o procedemento para a avaliación e acreditación das competencias profesionais adquiridas polas persoas a través da experiencia laboral e/ou de vías non formais de formación para un total de 1.350 prazas nas unidades de competencia que se indica no anexo I e cun total de 5.150 unidades de competencia, entre outras, nas seguintes cualificacións profesionais:

  1. Atención sociosanitaria a persoas no domicilio (SSC089_2): 300 prazas.
  2. Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais (SSC320_2): 250 prazas.