AXUDAS INDIVIDUAIS A PERSOAS CON DISCAPACIDADE

Escrito por Website do concello de Coirós el 25 de octubre de 2018

ue a Consellería de Política Social ven de regular a concesión das axudas para a promoción da autonomía persoal de perosas con discapacidade, cofinanciadas polo Fondo Social Europeo no marco do programa operativo FSE Galicia 2014-2020 (Orde do 09/10/2018. DOG Nº 200 do 19/10/2018)

 REQUISITOS:;

  1. As persoas que teñan recoñecida un grao de discapacidade igual ou superior ao 33%, e cumpran o resto dos requisitos. Pensionistas da Seguridade Social que teñan recoñecida unha pensión de incapacidade permanente no grao de total, absoluta ou gran invalidez; pensionistas de clases pasivas que teñan recoñecida unha pensión de xubilación ou de retiro por incapacidade permanente para o servizo ou inutilidade.

  2. Residir na CC.AA. de Galicia.

  3. Ter unha renda per cápita familiar de convivencia, que non supero o 300% do IPREM establecido para o 2018.

 

ACTUACIÓNS SUBVENCIONABLES:

 

- Servizos de prevención das situación de dependencia e promoción da autonomía persoal.

 

 

O PRAZO REMATA O 19 DE NOVEMBRO

 

As persoas interesadas en solicitar ditas axudas, ou para calquer información, deberán dirixirse á Traballadora Social do Concello, de luns a venres, de 9:00 á 14:00 h. (Tfno. 981 796 088).