POS+ 2018 ADICIONAL

Escrito por Website do concello de Coirós el 13 de julio de 2018

O Concello aprobou o POS, valorado en 77.309,39€. As obras que inclúe son a mellora de viais rurais en Queirís e outros, cun orzamento de 31.715,16€, e o saneamento e abastecemento en Longras e outros, cun orzamento de 45.594,23€. Ditas obras inclúen:

- Mellora de viais en Queirís:

Enlace Armea- Ponte de Teixieiro

Acceso Queirís

Acceso Espenuca baixa

Chelo- Ponte de Teixeiro

- Saneamento en Longras e outros:

Saneamento Longras- Armea

Abastecemento en Coirós de Abaixo

Abastecemento en Casanova- Figueiras

Abastecemento en Merille

Abastecemento en Coto- Collantres

Saneamento e abastecemento en Castrillón