ANUNCIO PARA CUADRILLA DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS

Escrito por Website do concello de Coirós el 24 de mayo de 2018

            ANUNCIO

 

                   FORMACIÓN DA CUADRILLA MUNICIPAL DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS

 

                Pola presente convócase en proceso de contratación de cinco persoas para formar parte da cuadrilla municipal de extinción de incendios (1 capataz e 4 peóns), durante 3 meses

                Para o posto de capataz, os interesados deberán presentar algunha das seguíntes titulacións: Enxeñeiro de montes, enxeneiro técnico forestal, técnico superior en xestión e organización de recursos naturais e paisaxísticos, técnico en traballos forestais e conservación do medio natural ou formación profesional equivalente.

                Asi mesmo para o posto de capataz e de catro peóns deberán presentar instancia nas oficinas na casa do Concello, dende o día 25/05/2018 ata o día 31/05/2018 (ambos inclusive, excluído fin de semana) en horario de 09:00hrs a 14:00hrs.

                Coa instancia deberán presentar

-          Documento nacional de identidad

-          Carné de conducir

-          Tarxeta de estar apuntado na Oficina de Emprego.

-          Méritos que alegue que teñan relación coa función para que se contrata

 

                                     Coirós, 24 de Maio de 2018

                                                        O Alcalde,

 

                                                          Asdo.) Francisco Quintela Requeijo