TARXETA BENVIDA PARA FAMILIAS

Escrito por Website do concello de Coirós el 08 de mayo de 2018

A tarxeta benvida beneficiou a 30.000 nenos entre 2016 e 2017, e en 2018 ampliarase a residentes no exterior que decidan retornar.

Estas axudas manteñense durante o primeiro ano en 1200€, que pasan a distribuirse en dous pagos anuais. Durante o segundo e o terceiro ano abrese a axuda para as familias cunha renda anual igual ou inferior aos 22.000 euros con 600 euros anuais para o primeiro fillo; 1200 euros anuais para o segundo e 2400 para o terceiro. 

Tamén o Concello de Coirós mantén as axudas á natalidade, sendo as de primeiro/a fillo/a de 600€; 800€ para o segundo; 1300€ para o terceiro; 2400 para o cuarto e 3600 para o quinto.