APROBACIÓN DEFINITIVA DA MODIFICACIÓN DO PLAN PARCIAL DO PARQUE EMPRESARIAL

Escrito por Website do concello de Coirós el 16 de junio de 2017

APROBADO DEFINITIVAMENTE DA MODIFICACIÓN DO PLAN PARCIAL DO PARQUE EMPRESARIAL.

O pasado día 11 de maio aprobouse definitivamente a modificación do Plan Parcial do Parque Empresarial que dotará de novos usos ás parcelas do mesmo, buscando así unha maior utilización do mesmo, que redundará en beneficio de todos os veciños de Coirós.

(Pode descargarse o documento na sección de urbanismo)