Grupos municipales

GRUPO DEL PP

ALCALDE

 1. D. Francisco Quintela Requeijo

TENIENTES DE ALCALDE

 1. D. Manuel Corral Rivas
 2. Dª. Yolanda Valiño Pena
 3. D. Juan Carlos García Barreiro

DELEGADOS DA ALCALDÍA

 1. D. Manuel Corral Rivas. Obras, Urbanismo, Medio Ambiente, Parques e Xardíns
 2. Dª Yolanda Valiño Pena. Atención á muller, Igualdade, Edución e Cultura
 3. D. Juan Carlos García Barreiro. Deportes 
 4. D. Francisco Manuel Crespo Gómez. Xuventude
 5. Dª Mónica Álvarez Martínez. Relacións coas asociacións, actividades e festas
 6. D. Jorge Boado Presas. Novas tecnoloxías.

GRUPO DEL BNG

 1. Pura Ferreño Saia
 2. Sonia López Marcote