Grupos municipais

GRUPO DO PP

ALCALDE

  1. D. Francisco Quintela Requeijo

DELEGADOS/AS DA ALCALDÍA

  1. D. Juan Carlos García Barreiro. Deportes e oficina de información xuvenil (OMIX) 
  2. Dª Yolanda Valiño Pena. Atención á muller (CIM), Igualdade, Edución e Cultura
  3. D. Francisco Manuel Crespo Gómez. Urbanismo e asesoramento especial ó alcalde en obras e servizos
  4. D. Jorge Boado Presas. Novas tecnoloxías, medio ambiente, parques e xardíns e asesoramento especial ó alcalde en obras e servizos
  5. Dª Mónica Álvarez Martínez. Relacións coas asociacións, actividades e festas
  6. D. Ruben Martínez Valiño. Xuventude

GRUPO DO BNG

  1. Pura Ferreño Saia

GRUPO DO PSOE

  1. José Manuel Vara García