Grupos municipales

GRUPO DEL PP

ALCALDE

 1. D. Francisco Quintela Requeijo

TENIENTES DE ALCALDE

 1. Dª. Yolanda Valiño Pena
 2. D. Juan Carlos García Barreiro
 3. Francisco Manuel Crespo Gómez

DELEGADOS DA ALCALDÍA

 1. Dª Yolanda Valiño Pena. Atención á muller, Igualdade, Edución e Cultura
 2. D. Juan Carlos García Barreiro. Deportes 
 3. D. Francisco Manuel Crespo Gómez. Xuventude
 4. Dª Mónica Álvarez Martínez. Relacións coas asociacións, actividades e festas
 5. D. Jorge Boado Presas. Novas tecnoloxías.
 6. D. Juan Máximo Latorre Fernández.

GRUPO DEL BNG

 1. Pura Ferreño Saia
 2. Sonia López Marcote