Festas e romarías

Calendario de festas e romerías que se celebran anualmente en Coirós

 
 

Datas

Xaneiro
 1. 7 de Xaneiro. Festas patronais na honra a San Xulián de Coirós.
 2. 22 de Xaneiro. Festas patronais na honra a San Vicente de Armea.
Febreiro
 1. 3 de Febreiro. Festas patronais na honra a San Brais de Caresma.
PASCUA
 1. Pascua de Pentecostés "O Santísimo" en Sta. Mariña de Lesa.
 2. Romaría de Frai Pedro Manzanas, que se celebra os 3 domingos despois da pascua, en Sta. María de Ois.
 3. Corpus Christi, celébrase nas parroquias de Colantres e Armea.
Xullo
 1. 18 de Xullo. Festas patronais en Sta. Mariña de Lesa.
 2. 25 de Xullo, Festas patronais en Santiago de Ois.
Agosto
 1. Primeiro fin de semá de agosto "O Santísimo", en San Xulián de Coirós.
 2. 6 de agosto, festas patronais en Sta. María de Ois.
Setembro
 1. 8 de setembro. Romaría dos Remedios en Sta. Aia de Espenuca.
Decembro
 1. 10 de Decembro. Festas patronais na honra a Sta. Aia de Espenuca.