Descarga de documentos

 

Solicitudes

SOLICITUDE DE AXUDAS Ó ESTUDIO PARA ESCOLARES 2019

 

SOLICITUDE DE AXUDAS Ó ESTUDIO PARA TRANSPORTE 2019

 

FICHA DE INCRICIÓN ACTIVIDADES MUNICIPAIS 2019-2020 (MENORES)

 

FICHA DE INCRICIÓN ACTIVIDADES MUNICIPAIS 2019-2020 (PERSOAS ADULTAS)

 

Otros documentos

PLACA DE FINANCIAMENTO DO PLAN MUNICIPAL ANTE RISCO DE INUNDACIÓNS

 

LEI DE MONTES: gráfico con distancias mínimas para as novas repoblacións forestais

 

Lei de montes: anexo con distancias mínimas

 

AXUDAS AO ALUGAMENTO DE VIVENDAS DO PLAN ESTATAL DE VIVENDA 2018-2021

 

PROGRAMA "CONCILIA COIRÓS 2019"

 

RESULTADOS DAS ENTREVISTAS OBRADOIROS DE EMPREGO ACTIVA IV OZA-CESURAS-COIRÓS

 

PUNTUACIÓNS PROVISIONAIS DO EQUIPO DO OBRADOIRO ACTIVA IV

 

RESULTADOS DA ENTREVISTA PARA A SELECCIÓN DAS PERSOAS ALUMNAS DOS OBRADOIRO DE EMPREGO DE ATENCIÓN SOCIOSANITARIA

 

RESULTADOS DA ENTREVISTA PARA A SELECCIÓN DAS PERSOAS ALUMNAS DOS OBRADOIRO DE EMPREGO DE CONSERVACIÓN E MELLORA DE MONTES

 

LISTA PROVISIONAL DE PERSOAS ADMITIDAS E EXCLUÍDAS DO PROCESO DE SELECCIÓN DO OBRADOIRO ACTIVA IV OZA-CESURAS- COIRÓS- LIMPEZA E CONSERVACIÓN DE MONTES

 

LISTA PROVISIONAL DE PERSOAS ADMITIDAS E EXCLUÍDAS DO PROCESO DE SELECCIÓN DO OBRADOIRO ACTIVA IV OZA-CESURAS- COIRÓS- ATENCIÓN SOCIOSANITARIA

 

PUNTUACIÓNS PROVISIONAIS DAS PERSOAS ALUMNAS DO OBRADOIRO ACTIVA IV OZA- CESURAS- COIRÓS DE ATENCIÓN SOCIOSANITARIA E LIMPEZA E CONSERVACIÓN DE MONTES

 

LISTA DEFINITIVA DE PERSOAS ADMITIDAS E EXCLUÍDAS DO PROCESO DE SELECCIÓN DO OBRADOIRO ACTIVA IV OZA-CESURAS- COIRÓS- ATENCIÓN SOCIOSANITARIA

 

LISTA DEFINITIVA DE PERSOAS ADMITIDAS E EXCLUÍDAS DO PROCESO DE SELECCIÓN DO OBRADOIRO ACTIVA IV OZA-CESURAS- COIRÓS- LIMPEZA E CONSERVACIÓN DE MONTES

 

AXUDAS PARA O FOMENTO DO EMPRENDEMENTO

 

AXUDAS PARA O INVESTIMENTO EMPRESARIAL

 

AXUDAS Á CONTRATACIÓN DE MULLERES

 

AXUDAS A NOVOS AUTÓNOMOS/AS

 

Servicios sociales

Servicios sociales comunitarios

Os servizos sociais comunitarios básicos constitúen a canle normal de acceso ao sistema ...

 

Programa de refuerzo escolar

É un recurso educativo de ámbito municipal, cofinanciado pola Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, que se enmarca dentro do programa de Educación Familiar ...

 

Programa de educacíon familiar

Concíbese o programa de Educación Familiar como un servizo educativo e psicosocial de prevención, intervención e apoio dirixido ás familias e a toda a comunidade.

 

BASES BOLSA COMPLEMENTARIA DE TRABALLO AUXILIARES SAF

 

LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDAS NA BOLSA DE EMPREGO DO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR

 

RESOLUCIÓN BOLSA DE EMPREGO PARA O SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR

 

CIM (Centro de Información á Muller)

Protocolo de actuación interdisciplinar

A información é un elemento clave neste proceso. Por iso o concello de Coirós e o CIM toman a decisión de elaborar un protocolo de actuación que facilite e sistematice a adecuada resposta profesional fronte ás situacións de violencia de xenero.

 

III PLAN DE IGUALDADE CONCELLO DE COIRÓS

 

FOLLA DE DERIVACIÓN PARA O CIM

 

PROGRAMA VIOLETA

 

FOLLA DE DERIVACIÓN DO CIM CON SERVICIO DE TAXI