Descarga de documentos

 

Solicitudes

FICHA DE INSCRICIÓN ACTIVIDADES 18-19

 

SOLICITUDE AXUDAS PARA TRANSPORTE 18-19

 

SOLICITUDE AXUDAS Ó ESTUDO 2018-2019

 

INSTANCIA PARA CUBRIR A PRAZA DE TÉCNICO/A EN ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL

 

INSTANCIA PARA CUBRIR A PRAZA DE OFICIAL DE OFICIOS VARIOS

 

Otros documentos

PLACA DE FINANCIAMENTO DO PLAN MUNICIPAL ANTE RISCO DE INUNDACIÓNS

 

LEI DE MONTES: gráfico con distancias mínimas para as novas repoblacións forestais

 

Lei de montes: anexo con distancias mínimas

 

Lei de montes: distancia a vivendas e nucleos rurais

 

AXUDAS AO ALUGAMENTO DE VIVENDAS DO PLAN ESTATAL DE VIVENDA 2018-2021

 

FOLLETO ACTIVIDADES 18-19

 

BASES PARA A SELECCIÓN DO ALUMNADO TRABALLADOR E PERSOAL EN OBRADOIRO DE EMPREGO "ACTIVA III" OZA- CESURAS E COIRÓS

 

ACLARACIÓN SOBRE O BONO SOCIAL ELÉCTRICO

 

LISTADO DE PERSOAS TRABALLADORAS ADMITIDAS NOS OBRADOIROS DE EMPREGO ACTIVA III

 

Servicios sociales

Servicios sociales comunitarios

Os servizos sociais comunitarios básicos constitúen a canle normal de acceso ao sistema ...

 

Programa de refuerzo escolar

É un recurso educativo de ámbito municipal, cofinanciado pola Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, que se enmarca dentro do programa de Educación Familiar ...

 

Programa de educacíon familiar

Concíbese o programa de Educación Familiar como un servizo educativo e psicosocial de prevención, intervención e apoio dirixido ás familias e a toda a comunidade.

 

CIM (Centro de Información á Muller)

Protocolo de actuación interdisciplinar

A información é un elemento clave neste proceso. Por iso o concello de Coirós e o CIM toman a decisión de elaborar un protocolo de actuación que facilite e sistematice a adecuada resposta profesional fronte ás situacións de violencia de xenero.

 

III PLAN DE IGUALDADE CONCELLO DE COIRÓS

 

FOLLA DE DERIVACIÓN PARA O CIM

 

Periodos Medio de pago

PMP PROVEEDORES CUARTO TRIMESTRE 2015