Descarga de documentos

 

Solicitudes

FICHA DE INSCRICIÓN E DOMICILIACIÓN BANCARIA ACTIVIDADES 17-18

 

SOLICITUDE CONCILIA COIRÓS 2018

 

Otros documentos

PLACA DE FINANCIAMENTO PARA O PROXECTO DE MELLORA DA ILUMINACIÓN PÚBLICA EXTERIOR NO CADRO C1 EN COIRÓS DE ABAIXO

 

PLACA DE FINANCIAMENTO DO PLAN MUNICIPAL ANTE RISCO DE INUNDACIÓNS

 

ACTIVIDADES PARA O CURSO 2017-2018

 

LEI DE MONTES: gráfico con distancias mínimas para as novas repoblacións forestais

 

Lei de montes: anexo con distancias mínimas

 

Lei de montes: distancia a vivendas e nucleos rurais

 

AXUDAS AO ALUGAMENTO DE VIVENDAS DO PLAN ESTATAL DE VIVENDA 2018-2021

 

Servicios sociales

Servicios sociales comunitarios

Os servizos sociais comunitarios básicos constitúen a canle normal de acceso ao sistema ...

 

Programa de refuerzo escolar

É un recurso educativo de ámbito municipal, cofinanciado pola Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, que se enmarca dentro do programa de Educación Familiar ...

 

Programa de educacíon familiar

Concíbese o programa de Educación Familiar como un servizo educativo e psicosocial de prevención, intervención e apoio dirixido ás familias e a toda a comunidade.

 

SOLICITUDE AXUDAS FILLOS MENORES DE TRES ANOS

 

CIM (Centro de Información á Muller)

Protocolo de actuación interdisciplinar

A información é un elemento clave neste proceso. Por iso o concello de Coirós e o CIM toman a decisión de elaborar un protocolo de actuación que facilite e sistematice a adecuada resposta profesional fronte ás situacións de violencia de xenero.

 

Axudas por nacemento

Poderán ser beneficiarias destas axudas todas as mulleres empadroadas no Municipio de Coirós, como mínimo nove meses antes do nacemento ou do auto de adopción do ou da menor.

 

III PLAN DE IGUALDADE CONCELLO DE COIRÓS

 

FOLLA DE DERIVACIÓN PARA O CIM

 

Periodos Medio de pago

PMP PROVEEDORES CUARTO TRIMESTRE 2015

 

Planeamiento municipal en trámite

DOCUMENTO PARA APROBACIÓN DEFINITIVA DA MODIFICACIÓN DO PLAN PARCIAL DO PARQUE EMPRESARIAL