CIM (Centro de Información á Muller)

O CIM é un servizo gratuito ó que poden acudir ás mulleres do Concello e os concellos limítrofes como son: Aranga, Betanzos, Coirós, Oza- Cesuras e Paderne) para solicitar información e asesoramento xurídico e psicolóxico nas cuestións que lles afecten.

 
 

Funcións

Área xurídica
Información e asesoramento xurídico de calquera cuestión de tipo legal, fundamentalmente en Dereito de familia( separacións,divorcios, pensións alimenticias, custodias….) así como outros aspectos de dereito como civil, administrativo, laboral.
Area Psicolóxica
Atención e orientación ante problemas de índole psicolóxico tales como ansiedade,depresión, baixa autoestima... Apoio e intervencións en caso de malos tratos e asesoramento en problemas de parella.

Actividades

 1. Información dos recursos da comarca.
 2. Realización de charlas, coloquios, obradoiros, talleres sobre temáticas de interese para ás mulleres.
 3. Campañas de difusión do II Plan de Igualdade de Oportunidades entre Homes e Mulleres.
 4. Colaborar na Educación en Igualdade cos menores do noso Concello.
 5. Asociacionismo: Informar e asesorar ás Asociacións de Mulleres sobre actividades, recursos e servizos relacionados cas mulleres.Potenciar o asesoramento das mulleres e incentivar a relación coas asociacions.
 6. Violencia as mulleres. A través do CIM o Concello ten un servizo gratuito de atención e asesoramento ás mulleres víctimas de violencia onde se lles detecta se a Muller corre perigo e se lles informa dos recursos existentes en coordinación coas demais entidades implicadas na atención e protección das mulleres víctimas de violencia.
 7. O CIM está adherido ó servizo de teleasistencia para vítimas de violencia de xénero: Este servizo ofrécelle ás vitimas de violencia de xénero a posibilidade de contar si e necesario con este servizi as 24 horas do día os 365 días do ano en calquer lugar onde se atopen. Este servizo baséase na utilizaciónde tecnoloxiasda comunicacióntelefónicamóbil e de telelocalización e permite que as mulleres con risco de sufrir violencia de xénero poidan entrar en contacto ante situacions de emergencia cun centro de persoal específicamente preparados para dar unha resposta axeitada á situación presentada.
 8. O CIM conta cun servicio de asistencia social integral a mulleres inmigrantes a través de un servizo de teletraducción.

Principios de actuación

 En tódalas actuacións teranse en conta os seguintes principios:

 • Anonimato.
 • Respecto á vontade da persoa.
 • Confidencialidade.

Financiamento

Proxecto financiado pola Xunta de Galicia a través da Secretaria Xeral da Igualdade e Fondo Social Europeo.

 

Contacto

Teléfono CIM directo

981 776 295

Teléfono Centralita

981 796 088

Fax

981 776 298

Teléfono da muller

900 400 273

Correo CIM

cim@coiros.es

Contactar ahora

Ubicación

Servicios sociais

Edificio de Usos Múltiples do Concello de Coirós

Ver instalación

Persoal do CIM

Directora

 

Avogada

 

Psicóloga

 

 

Descarga de documentos

Protocolo de actuación interdisciplinar

A información é un elemento clave neste proceso. Por iso o concello de Coirós e o CIM toman a decisión de elaborar un protocolo de actuación que facilite e sistematice a adecuada resposta profesional fronte ás situacións de violencia de xenero.

 

Axudas por nacemento

Poderán ser beneficiarias destas axudas todas as mulleres empadroadas no Municipio de Coirós, como mínimo nove meses antes do nacemento ou do auto de adopción do ou da menor.

 

FOLLA DE DERIVACIÓN PARA O CIM

 

SOLICITUDE CONCILIA COIRÓS 2018